top of page

Programm ġdid imniedi minn Aramaic Broadcasting Network (ABN) ifittex li jgħinek tibni relazzjoni aktar b'saħħitha mal-Mulej, biex timxi wara Ġesù u tissaħħaħ fl-għarfien tal-Kelma Tiegħu. 

Ħafna qed iweġġgħu u jissieltu fid-dinja tal-lum, imma jekk jista’ jasal biex ipoġġu l-fidi tagħna fih, nistgħu nibqgħu ċerti li Hu se jġorr il-piżijiet tagħna għalina. 

Il-kelma t’Alla tgħid: “Ejjew għandi, intom ilkoll li mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nagħtikom il-mistrieħ. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għax jien ħelwa u umli f’qalbi, u ssibu l-mistrieħ. lil erwieħkom. Għax il-madmad tiegħi huwa faċli, u t-tagħbija tiegħi ħafifa. niġu lejh insibu l-mistrieħ għal ruħna." (Mattew 11:28-3).

 

 

 

bottom of page