top of page

NETWERK ABNGLOBALI

ABNGLOBALI  Skop It-TV Huwa Netwerk Ġdid ta' Xandir Insara Online/Cable, Aħna Ngħinu. Knejjes U Ministeri Jilħqu Udjenza Ikbar Għas-Saltna T’Alla. Biex jgħinek tibni u tespandi s-Saltna ta’ Alla fl-oqsma tas-sejħa tiegħek. 

 

 

ABNGLOBAL TV NETWORK hija Missjoni u edukazzjoni Biblika  network biex taqdi 15-il lingwa  missjunarji u l-emigranti tagħhom fil-Punent biex jipprovdu għall-bżonnijiet spiritwali tagħhom.
ABNGLOBAL NETWORK ry biex Taqdi lil min ma jistħoqqilhomx, tħobb il-ħniena, u timxi bl-umiltà ma’ Alla. Insegwu l-paċi għad-dinja billi nirrealizzaw netwerk globali tal-Kristjani kollha fid-dinja biex insegwi l-missjoni ta 'Alla li nagħmlu dixxipli tal-ġnus kollha sal-jum li Kristu jerġa' lura.

bottom of page