top of page

ABN GLOBAL MINISTRIES 

ABNGLOBAL IS a pont. 

ABNGlobal Outreach Ministries oriġinaw f'DETROIT MI FL-2005, biex jgħaqqdu individwi li riedu jsiru missjunarji Kristjani  bil-kapaċità li jagħmlu dan.

Huwa t-twemmin tagħna li Alla jsejjaħ lil wieħed għall-ministeru.

L-għan tagħna huwa li nipprovdu l-programmi ta' Dixxipulat meħtieġa għal kull wieħed bil-lingwa tiegħu  

 

Il-missjoni tagħna hi li nilħqu d-dinja bl-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu.

Christian Global Outreach Ministries hija ddedikata biex tgħammar lill-insara biex ixerrdu l-Evanġelju fi truf l-art.

Il-pedament tagħna huwa  Mattew 28:19 "Mur, għalhekk, u għallmu lill-ġnus kollha, tgħammduhom fl-isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu".

Gradient

نحن في تواصل مستمر مع المشاهدين من دول مختلفة بواسطة الصلاة معهر وتشجة هم وتشجاسبهم وتشجاس. يقوم مقدمي البرامج بمهمة التواصل مع الذين قبلوا الرب يسوع مخلصاً شخصياً ل؇مياً ل؇ميا.

bottom of page