top of page
Gradient

 

NASZE Globalne Programy

 

Rozwijanie wiary i chrześcijańskich umiejętności przywódczych powinno być łatwiejsze. ABNGLOBAL Discipleship PROGRAMS ma kilka internetowych usług edukacyjnych, w tym rozwój uczniostwa dla dorosłych i edukację absolwentów w chrześcijańskiej służbie. 

Be AUczeń  — internetowa platforma edukacyjna oferująca kursy kształcenia ustawicznego dotyczące różnych treści ewangelicznych,  oraz tematy dotyczące przywództwa. 

 ABNGLOBAL umożliwia przywódcom kościoła w ME i FE dostęp do bogatych doświadczeń edukacyjnych i istotnych dyskusji w małych grupach, gdziekolwiek się znajdują. 

Uczniowskie studium Biblii –DISCIPLE Studium Biblii rozpoczęło się w 2017 roku. Jednak z czasem stało się jasne, że DISCIPLE wnosi pozytywny wkład w wielu ludzi na całym świecie. Zasadnicze elementy studium Biblii i dyskusji w małych grupach prowadzone przez DISCIPLE opierały się na cechach zarówno wczesnego Kościoła chrześcijańskiego, jak i metodyzmu. 

Dziękujemy za przesłanie!
bottom of page