top of page

ABN GLOBALNE MINISTERSTWA 

ABNGLOBAL JEST mostem. 

ABNGlobal Outreach Ministries powstało w DETROIT MI W 2005 roku, aby połączyć osoby, które chciały zostać chrześcijańskimi misjonarzami   z możliwością zrobienia tego.

Wierzymy, że Bóg powołuje do służby.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu niezbędnego programu uczniostwa w jego własnym języku  

 

Naszą misją jest docieranie do świata z Ewangelią Jezusa Chrystusa.

Christian Global Outreach Ministries poświęca się przygotowaniu chrześcijan do głoszenia Ewangelii na całym świecie.

Naszym fundamentem jest  Matthew 28:19 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Gradient

في تواصل مستمر م المشاهدين م ل مختلفة بواسطة الصلاة معهم بدراسة كلمة الرب. يقوم مقدمي البرامج بمهمة التواصل مع الذين قبلوا الرب يسوع مخلصاً شخصياً لحياتهم.

bottom of page