top of page

Kisah Kesan
Mencapai Injil kepada yang belum dijangkau melalui pelayanan of ABN

Pemberian anda membantu Injil menjangkau mereka yang paling memerlukannya di negara seperti Afghanistan dan Iran - dua negara dalam tingkap 10/40 di mana sukar untuk hidup sebagai seorang Kristian. 

bottom of page