top of page

Program baharu yang dilancarkan oleh Rangkaian Penyiaran Aram (ABN) bertujuan untuk membantu anda membina hubungan yang lebih kukuh dengan Tuhan, dalam mengikut Yesus dan bertambah kuat dalam pengetahuan akan firman-Nya. 

Ramai yang terluka dan bergelut dalam dunia hari ini, tetapi jika boleh datang untuk meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya, kita boleh yakin bahawa Dia akan memikul beban kita untuk kita. 

Firman Tuhan berkata, "Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, kerana Aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan. bagi jiwamu. Kerana kuk yang Kupasang itu enak, dan beban-Ku pun ringan. kita datang kepada-Nya kita akan mendapat ketenangan bagi jiwa kita." (Matius 11:28-3).

 

 

 

bottom of page