top of page

Globalny wpływ

 IS ABN wypełnia wielkie zlecenie? 

W JAKI SPOSÓB niesiemy ewangelię narodom?

Aramejska Sieć Nadawcza (ABN) była wspierana przez łaskę Bożą przez ostatnie dwie dekady wizją i misją wpływania na świat niezrównanym pięknem i bezwarunkową miłością Jezusa. ABN stara się wypełnić tę misję, prezentując programy w wielu językach w kilku regionach świata, aby głosić wolność, którą Jezus oferuje tym, którzy są zniewoleni przez grzech, żyją bez nadziei i duchowej ciemności.  We staraj się „podnieść Jezusa”, który jako jedyny daje nam prawdziwą i „niekończącą się nadzieję” w przeciwieństwie do „beznadziejnego końca”, jaki zapewnia świat. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

 ABN  zapewnia programy, które wyposażają, wzmacniają i oświecają wierzących poprzez Słowo Boże, tak aby mogli prowadzić życie, które podoba się Bogu i być „świetlistym świadkiem” dla Jezusa.  Ponadto nasze programy zawierają moduły nauczania, które umożliwiają wierzącym inteligentne i precyzyjne przedstawianie „Dobrej Nowiny”, którą przynosi Jezus.

 

Programy ABN mają na celu dotarcie do wielokulturowych i wielopokoleniowych grup, szczególnie w krajach z okna 10/40. Zasięg geograficzny organizacji ABN obejmuje pięć kontynentów: Bliski Wschód, Azję, Afrykę, Europę i Amerykę Północną. Strategiczne skupienie się ABN na tych obszarach świadczy o chęci wywierania wpływu na ludzi w regionach o największej koncentracji grup ludzi, do których nie udało się dotrzeć. W ten sposób ABN odgrywa istotną rolę w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez niesienie ewangelii narodom. 

bottom of page